Romski ženski centar “Biblija” osnažuje romske žene

0

Romski ženski centar BIBIJA osnovan je 1998. godine. Cilj centra je učiniti vidljivim probleme sa kojima se susreće romska žena u društvu i svojoj bližoj okolini, kao i artikulisanje svih vrsta potreba koje su neophodne za zdravo funkcionisanje i uspešan rad. Grupu čini 10 aktivistkinja koje rade aktivno u Centru i na terenu, kao i 10 stručnih radnica, psihološkinja, pedagoškinja, lekarki koje čine stručni tim grupe.

Vreme u kome živimo u sve težoj materijalnoj situaciji, doveli su do toga da su i inače marginalozovane grupe stanovništva, dodatno marginalizovane. Žene, a posebno romske, jedna su od najugroženijih kategorija stanovništva.

Misiju Romskog ženskog centra Biblija čini osnažena romska žena i osnažena romska porodica, kao i vidljivost ženskih romskih prava, prava na obrazovanje, slobodno biranje partnera, zapošljavanje, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, kao i rad na menjanju pozicije Romkinja i njene porodice u društvu. Njihov zadatak je da razumeju i u praksi primenjuju filozofiju osnaživanja žena. Ovu praksu sprovode sa pouzdanjem i kritičnošću. Poseban akcenat daju romskoj devojčici i mladoj devojci.

“Naš se rad odvija na terenu, u samim romskim naseljima jednom nedeljno. Baveći se ovim problemom putem radionica, odnosno sastanaka, organizujemo nekoliko grupa žena rukovodeći se principima da situacije koje razmatramo budu autentične, žive, da iskustva osvešćujemo kroz razmenu sa drugima, da doživljaj dobije smisleni okvir i da ga žene-učesnice prihvate i obogate sopstvenim iskustvom. Teme naših radionica su raznolike, vezane za ženu, njen položaj u porodici, užoj i široj zajenici, odnosi u koje stupa tokom života, zdravlje žene psihičko i fizičko, kao i sva druga pitanja koja ženu interesuju, a nametnu se kao interesantna u toku druženja. Poseban segmenat predstavljaju ženska prava i kako ih oživeti u romskoj zajednici. Naš je cilj, želja i zadatak da romsku ženu vratimo njenoj izvornoj snazi, ulozi borca za bolji i kvalitetniji život, da probudimo u njoj svest da samo oslanjajući se na svoje sposobnosti može izmeniti ovaj i ovakav, krajnje nepovoljan, položaj romske žene uopšte. U osnovi svih naših dosadašnjih projekta stoje ženska ljudska prava i kako približiti romskoj zajednici. Najalarmantnija kršenja ljudskih prava beležimo u domenu pravne regulative, obrazovanja i zdravstvene zaštite, kao i nevidljivo nasilje nad Romkinjom. Dosadašnje edukacije koje su prošle članice BIBIJE odnosile su se na veštine vođenja radionice, pisanje projekata, ženska ljudska prava, žensko zdravlje, nasilje u porodici, prevencija konflikta i vršnjačka medijacija. Jedan od važnih ciljeva romskog ženskog centra BIBIJA je prevazilaženje nedostatka potrebnih informacija koji se tiču ostvarivanja osnovnih ljudskih, i pre svega, ženskih prava. Nadamo se da će jaz između Romkinja i institucija, stvaran dugi niz godine, aktivnošću našeg centra biti potisnut do njegovog ukidanja”.

Ciljevi Romskog ženskog centra Biblija su: osnaživanje Romkinja; učiniti vidljivim nasilje nad Romkinjama i njihovom decom; pružiti podršku Romkinjama putem psiho-socijalnih radionica; činiti vidljivim ženska prava Romkinja u društvu; učiniti vidljivim važeće predrasude i obelodaniti diskriminaciju koje vladaju prema Romkinjama; vratiti romskoj ženi njenu izvornu snagu, ulogu borca za bolji i kvalitetniji život; podizanje svesti o važnosti obrazovanja pomoć u ekonomskom osamostaljivanju Romkinja; promena krajnje nepovoljnog položaja romske žene u porodici i društvu promena dosadašnjeg imidža Romkinje među većinskom populacijom.

Romski ženski centar BIBIJA svoje programe realizuje u romskoj zajednici, u romskim naseljima u Srbiji i Vojvodini.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.