Humanošću protiv gladi putem Banke hrane

Banka hrane Beograd (BHB) je humanitarna, neprofitna organizacija osnovana 2006. godine sa ciljem da doprinese smanjenju siromaštva, gladi i rasipanja hrane.

Njihova misija se zasniva na ideji širenja kulture davanja, volontiranja, promovisanja solidarnosti među građanima, kao i podizanje svesti o problemu siromaštva u Srbiji, širenju filantropije i podsticanju društveno-odgovornog poslovanja. Kroz svoje aktivnosti apeluju na solidarnost tj. pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija. BHB sarađuje sa preko 100 raznih organizacija i socijalnih ustanova širom Srbije.

Glavna aktivnost ove organizacije se sastoji u prikupljanju namirnica i podeli istih najugroženijim kategorijama stanovništva. Banka hrane prikuplja namirnice od kompanija proizvođača hrane, agro-industrije, trgovinskih lanaca prehrambenih proizvoda i deli ih svim ugroženim kategorijama: deci i mladima sa smetnjama u razvoju ili bez roditeljskog staranja, osobama sa invaliditetom, samohranim majkama/roditeljima, raseljenim licima, porodicama bez primanja, beskućnicima, starim licima,korisnicima narodnih kuhinja, korisnicima Sigurnih kuća, nezaposlenima, Romima itd.

Član su Evropske federacije banaka hrane – FEBA od 2009. godine.

Koncept banaka hrane je započet 1967. godine u Feniksu (SAD), a zatim je prenet u Francusku 1984.

Evropska federacija banaka hrane (FEBA) osnovana je 1986. godine. Rođena je ideja da se Federacija obraća evropskim institucijama i multinacionalnim kompanijama kako bi banke hrane dobijale neophodnu pomoć.

Između 1998. i 1992. godine FEBA je podržala razvoj banaka hrane u Španiji, Italiji, Irskoj, zatim u Portugalu, Poljskoj, Grčkoj i Luksemburgu od 1994. do 2001. godine.

Od 2004. godine mreži banaka hrane su se pridružile i Mađarska, Republika Češka, Slovačka, Velika Britanija i Srbija. Kasnije su FEBA članice postale i Holandija, Švajcarska, Estonija i Danska, a 2013. – Ukrajina i Norveška. Projekti banaka hrane realizuju se u Albaniji, Makedoniji, Malti i Sloveniji.

Sajt: http://www.bankahrane.org/

Facebook: https://www.facebook.com/foodbankbelgrade/

Izvor: Banka hrane

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here