Predstavljene smernice za rad sa mladima u riziku od socijalnog isključivanja

Udruženje Prevent održalo je godišnji konferenciju za medije u Novom Sadu u četvrtak, 28. decembra.

Predsednik Udruženja Prevent, Nebojša Đurasović, predstavio je rad sa mladima u riziku od socijalnog isključivanja, kratko predstavio sve programe koji uključuju rad sa ovom populacijom i izneo rezultate projekta ARYSE koji se sprovodi u saradnji sa partnerima iz regiona, a sufinansirala ga je i Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada.

Tokom ove godine kreirane su smernice za rad sa mladima u riziku od socijalnog isključivanja koje su predstavljene i predstavnicima institucija i predstavnicima udruženja iz Srbije koji rade sa mladima u riziku na višednevnog treningu na Andrevlju u novembru koji je bio nacionalnog karaktera.

Predsednik Udruženja Prevent, Nebojša Đurasović, istakao je da su predstavnici institucija zainteresovani za saradnju i da je došlo do određenog pomaka, ali još mnogo toga se mora uraditi. Posebno je ponosan na činjenicu da je Mladen Ćeran, volonter Preventa,  poneo titulu Youth Champion tj. proglašen je za omladinskog šampiona u radu sa marginalizovanim populacijama. Mladen trenutno radi intervjue sa seksualnim radnicama, korisnicima droga i drugim pripadnicima marginalizovanih grupa, ali i sa donosiocima odluka i ljudima koji direktno rade sa ovim populacijama. U narednom periodu biće organizovana tribine i susreti na kojima će učestvovati mladi iz marginalizovanih populacija, donosioci odluka i pedstavnici Preventa kao medijatori u cilju pronalaženja rešenja za poboljšanje položaja mladih iz marginalizovanih grupa.

Ove godine dosta se radilo na lobiranju, učestvovali su u pisanju Akcionog plana Nacionalne strategije za mlade koji je jedini dokument u kojem postoji sintagma mladi u riziku i koji prepoznaje probleme i potrebe ove populacije.

Planovi za narednu godinu su da se nastavi rad na poboljšanju položaja mladih u riziku od socijalnog isključivanja kroz različite programe, projekte i lobiranja.

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here