PROTECTA radi više od 20 godina rada sa mladima kroz građanski aktivizam

0

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA osnovali su učesnici Studentskog protesta 1996/97. sa ciljem da se kroz buduće aktivnosti energija mladih usmeri u pravcu pozitivnog društvenog delovanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Iako registrovana 1998, PROTECTA je počela sa svojim aktivnostima još 1997. kao neformalna grupa.

Najznačajniji korak u razvoju organizacije bio je otvaranje Informacionog centra za NVO u Južnoj Srbiji u januaru 2000. godine.

Zahvaljujući edukaciji svojih članova i prepoznavanju autentičnih problema lokalnih zajednica u južnoj Srbiji, PROTECTA je postala interesantna velikom broju donatora. Veliki broj mladih ljudi su svojim idejama i entuzijazmom pomogli da PROTECTA raste, stvara nove projekte i stiče nove prijatelje. Tako su nastali timovi kroz koje mladi ljudi mogu da dobijaju informacije i da ostvaruju ideje u oblastima koje ih interesuju. Iz godine u godinu, uz sve veću podršku donatora.

Oblasti njihovog delovanja i interesovanja su:

  • Promovisanje demokratije, demokratskih vrednosti i vladavine prava;
  • Razvoj civilnog društva i civilnog sektora u Srbiji;
  • Decentralizacija i regionalizacija društva;
  • Promovisanje standarda i vrednosti evropskih integracija;
  • Omladinska politika, standard, edukacija, aktivizam i volonterizam;
  • Ekonomsko osnaživanje stanovništva i privrednih subjekata;
  • Borba protiv organizovanog kriminala i promovisanje ideje legalnosti;
  • Promovisanje inovativnih modela socijalnog delovanja u lokalnoj zajednici i održivi razvoj;
  • Kultura i interkulturalna razmena.

PROTECTA-u čine mladi ljudi motivisani svojim ličnim ubeđenjem da postoji velika potreba za građanskim aktivizmom u Srbiji, koji deluje u pravcu zaštite interesa mladih i drugih ciljnih grupa njihove organizacije.

Centralna kancelarija nalazi se u Nišu.

Sajt: https://www.protecta.org.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/pg/protecta.org.rs

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.