Potrebe dece i mladih su inspiracija za programe Somborskog edukativnog centra

0

Udruženje SEC (Somborski edukativni centar) osnovano je 2009. godine u Somboru.

Ciljevi udruženja su unapređenje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa putem: edukacija, humanitarnog rada organizacije, socijalne inkluzije, sprovođenja programa omladinskog rada, stvaranja uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, afirmacije i podsticanja kulturno-umetničkog stvaralaštva i neformalnog obrazovanja, volonterizma, građanskog, studentskog, učeničkog i mirovnog aktivizma, promocije, unapređenja i zaštite ljudskih prava, afirmacije rodne ravnopravnosti, afirmacije ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja, podsticanja ruralnog razvoja i podrške razvoju poljoprivrede, unapređenja interkulturalnosti i podsticanja međunarodne saradnje i interreligijskog dijaloga, jačanja kapaciteta udruženja i institucija, podsticanje i unapređivanje dijaloga i intersektorske saradnje u oblastima i procesima koji se odnose na poboljšanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa, unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja i preduzetništva kod mladih i marginalizovanih grupa i unapređenje psihofizičkog blagostanja i bezbednosti dece, mladih i marginalizovanih grupa putem prevencije nasilja, diskriminacije i drugih vidova kriminaliteta te afirmacije zdravih stilova života.

Ciljna populacija sa kojom rade su deca, mladi i pripadnici marginalizovanih grupa. U kreiranju programa, projekata i aktivnosti organizacije učestvuju zaposleni, omladinski radnici, stručnjaci u oblasti rada sa decom i drugim ciljnim grupama kao i članovi upravnog odbora. Upravni odbor je sastavljen od mladih ljudi, dok su dve trećine Skupštine takođe mlade osobe.

Za protekle dve godine izdvajaju se tri značajna projekta. Prvi je “Mladi su zakon” koji je namenjen pre svega mladima od 15 do 30 godina, zatim “Škola dobre volje – volonter/-ka deci na usluzi” namenjen deci iz osetljivih grupa i treći, “Puzla koja nedostaje” namenjen nezaposlenim mladima.

Ono što ističu je značaj programa „Škola dobre volje – volonter/-ka deci na usluzi“ koji se realizuje od 2010. godine i predstavlja jedinstven volonterski servis u kom volonteri (mahom studenti pedagoškog i srodnih fakulteta) nakon obuke za rad sa decom pružaju pomoć u učenju deci iz osetljivih društvenih grupa. Program uključuje sa jedne strane volontere, a sa druge strane decu iz ranjivih grupa (decu sa različitim oblicima invaliditeta, decu bez roditeljskog staranja, decu koja potiču iz socijalno ugroženih porodica, romsku decu, decu samohranih roditelja, decu iz hraniteljskih porodica i ostalu kojoj je ovaj vid podrške od velikog značaja, decu koja su korisnici prihvatnog centra za migrante i sl.) i pruža im uslove za pružanje direktne pomoći deci, a ujedno podstiče volonterizam, altruizam i socijalnu inkluziju.

Pored individualnih časova sa volonterima, program obuhvata i realizaciju različitih aktivnosti za decu koje osim toga što omogućuju kvalitetno provođenje slobodnog vremena, doprinose njihovoj socijalizaciji i razvoju. To su: kreativne i likovne radionice, dramske radionice, radionice jezika, projekcije animiranih filmova, itd.

U okviru programa angažovane su dve koordinatorke koje su spona između volontera i krajnjih korisnika, te komuniciraju sa razrednim starešinama, nastavnicima, psiholozima, socijalnim radnicima i ostalim relevantnim stručnjacima kada se za tim ukaže potreba. Pored koordinatorki volontera, u program je uključen veliki broj aktivista i stručnjaka koji poseduju bogato znanje iz pedagoških nauka i iskustvo u radu sa decom.

Kroz program je prošlo više od 100 volontera koji su održali hiljade besplatnih časova velikom broju dece (više od 300 dece korisnika usluga). Nameravaju da nastave da šire grupu dece i volontera koji će u realizacijom aktivnosti doprineti boljoj lokalnoj zajednici i školskim rezultatima dece u Somboru, prvenstveno iz ranjivih grupa. I dalje ima dece koja pripadaju marginalizovanim i ranjivim grupama, te su oni prioritetna ciljna grupa u ovom projektu.

U toku realizacije programa „Škola dobre volje” organizacija sarađuje sa lokalnim institucijama koje se bave delatnostima koje su usko vezane za potrebe dece i mladih i za sam program. Somborski edukativni centar sarađuje sa svim osnovnim i srednjim školama u Somboru i okolini, kao i sa institucijama kao što su Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“, Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Mika Antić“, Centar za socijalni rad Sombor i prihvatni centar za migrante.

Spram odličnih reakcija dece i roditelja i pozitivnih i konstruktivnih evaluacija volontera uključenih u aktivnosti u prethodnih pet godina, ovaj projekat predstavlja svojevrsni rezultat najboljih praksi i iskustava svih ciljnih grupa.

U dosadašnjem radu SEC ima pozitivno iskustvo u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama te im je preduzeće SBB doniralo mesečnu pretplatu za internet. Formanova, preduzeće iz Sombora doniralo im je kancelarijske stolove, a Somborelektro doprineo adaptaciji prostorija.

Udruženje Somborski edukativni centar ima registrovanu privrednu delatnost u oblasti konsultantskih usluga, a postoji interesovanje i inicijalne ideje o osnivanju socijalnog preduzeća čiji profit bi bio usmeren na održivost i postojeće programe organizacije.

Web site: www.sec.org.rs

Facebook: https://www.facebook.com/SECsombor/

Twitter: https://twitter.com/secsombor

Instagram: https://www.instagram.com/secsombor/

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.