Ako želite da budete siti i plemeniti koristite usluge koje pruža Udruženje “Naša kuća”

Foto: Nenad Blagojević

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ оsnovano je 2007. godine u Beogradu. Roditelji dece sa smetnjama u razvoju udružili su se 2007. godine sa idejom da svojoj deci, koja imaju smetnje u razvoju, osmisle život, radno ih angažuju i osposobe. Zato su roditelji odlučili da pokrenu fondaciju „Sigurna budućnost posle nas“, koja će obezbediti sigurnu budućnost ne samo njihovoj deci, nego i drugima koji su u sličnoj situaciji.

“Želimo da oni, nakon smrti svojih roditelja i staratelja, ne završe obespravljeni, marginalizovani i osuđeni na zatvorenički život u institucijama, nego da im bude obezbeđena podrška za vođenje normalnog života u zajednici: da žive, rade i odlučuju uz podršku. Naš cilj je da rešavajući životne probleme naše dece kroz osnivanje fondacije, utičemo na promenu dosadašnjeg načina rešavanja pitanja ometenih u razvoju u Srbiji. Oni su društveno isključeni, marginalizovani i diskriminisani, ne školuju se i većina njih nema pravo na rad i slobodan život, jer su proglašeni poslovno nesposobnim i država ih tretira kao da imaju 14 godina. Zato hoćemo da unapredimo kapacitete našeg socijalnog preduzeća čiji bi profit bio investiran u osnivanje i održivost fondacije koja će ometenima u razvoju pomoći da vode život dostojan čoveka”, objasnili su.

Foto: Nenad Blagojević

Fokus delovanja udruženja je na:

– osnaživanju mladih sa intelektualnim poteškoćama i njihovih porodica (psihološka podrška, savetovanje, socijalizacija, radna obuka, zapošljavanje, stanovanje, zaštita prava osoba sa invaliditetom);

– zagovaranje i lobiranje u cilju izmena zakona, podzakonskih akata i procedura koji bi poboljšali položaj osoba sa invaliditetom;

– zagovaranje i lobiranje u cilju uvođenja nove usluge – zapošljavanje uz podršku osoba sa invaliditetom.

U proizvodnim i uslužnim delatnostima Udruženja učestvuju i osobe sa intelektualnim poteškoćama, ukupno njih 14 i jedna osoba bez roditeljskog staranja. Troje štićenika ima ugovor o radu u drugim pravnim licima koja učestvuju u lancu socijalnog preduzetništva. Ostalih 8 su angažovani sa pola radnog vremena, dok je 4 statusu radne edukacije.

U ponudi su:

  1. Pripremanje i dostava hrane (usluge keteringa);
  2. Ručna izrada i prodaja čokoladnih delikatesa „Čoko šljiva“ i „Čoko malina sa bosiljkom“;
  3. Hidroponski uzgoj povrća, salata i začinskog bilja (koriste ih kao priloge u svom keteringu, a planiraju i njihovo prerađivanje kako bi podigli vrednost svog rada);
  4. Izrada kartonske ambalaže;
  5. Usluge dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim poteškoćama (psihološka podrška, razvoj veština i socijalizacija);
  6. Ručna izrada papira (u pripremi);
  7. Radno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju.
Foto: Naša kuća – Facebook stranica

U 2018. godini, 58% prihoda dolazilo je od prodaje proizvoda i usluga, a 42% je iz donatorskih sredstava. Od dela prihoda finansiraju se aktivnosti dnevnog boravka, radnog angažovanja i radne edukacije 15 mladih sa intelektualnim poteškoćama.

Učlanjeni su u Mrežu socijalne ekonomije Srbije SENS u okviru koje su učestvovali na svim javnim raspravama gde su davali svoje predloge.

Foto: Naša kuća-Facebook stranica

Facebook:

https://www.facebook.com/pg/nasa.kuca/about/

https://www.facebook.com/nasha.kuca.5

Twitter: https://twitter.com/nashakuca

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/na%C5%A1a-ku%C4%87a-48515737/

Fotografije preuzete sa Facebook stranice udruženja

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here