KobaYagi Toys: kreativne igračke, reciklaža i socijalno preduzetništvo

KobaYagi Toys se bavi proizvodnjom i distribucijom igračaka za najmlađe. Tu su igračke koje jedu strahove, pričaju priče i podstiču kreativnost i to sve uz pomoć roditelja, da se upuste u bezbrojne avanture.

KobaYagi toys ne radi sve sam već kao socijalno odgovorno preduzeće upošljava ranjive grupe. Igračke su delom napravljene od recikliranog materijala i u proizvodnji igračaka su uključene ranjive grupe (žene koje pripadaju teže zapošljivim grupama i mladi s teškoćama u razvoju).

U šivenju igračaka pomaže Ženski centar Užice koji upošljava žene iz ranjivih grupa, a kutije i ambalažu za igračke sklapa “Naša kuća” koja je tu sa ciljem da  pomogne deci i mladima sa teškoćama u razvoju.

U izradi igračaka učestvuje tim saradnika koji su usko specijalizovani za razvoj i odgoj deteta od logopeda, preko vaspitača, dece i svih ostalih kojima je stalo da deca uživaju u igri učeći nove veštine.

Misija i vizija KobaYagi Toys-a je da se uz svu njihovu podšku i pomoć KobaYagi igračka smanji štetan uticaj otpadnog tekstila na okolinu, pomogne onima kome je pomoć potrebna, a i da se kod dece podstakne kreativnost, razvije pažnja ka novim interesovanjima.

Izvor: http://www.koba-yagi.com

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here