Časopis koji pomaže na mnogo načina – LICEULICE

Sigurno ste na ulicama Novog Sada i Beograda primetili ljude u fluroscentnim prslucima koji prodaju časopise. Ako ste jedan od onih prolaznika koji su makar jednom kupili časopis LICEULICE, budite sigurni da ste učinili veliko delo i mnogo pomogli baš tom prodavcu.

Liceulice ima za cilj da kroz model socijalnog preduzetništva ekonomski i socijalno osnažuje pripadnike ugroženih grupa. Ljude suočene sa siromaštvom i socijalnom isključenošću, koji nemaju pristupa klasičnom tržištu rada, Liceulice uključuje u mrežu prodavaca nudeći im šansu da rade, da zarade i steknu korisna znanja/veštine i motivaciju za „nov početak“. Korisnici/prodavci uključeni u programe imaju priliku da steknu nova iskustva i samopouzdanje i da uz podršku pronađu vlastiti put i rešenja, kako bi samostalno uticali na promenu nepovoljnih životnih okolnosti.

Najvidiljiviji proizvod je ulični magazin “Liceulice”, koji prodaju beskućnici, osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnim poteškoćama, korisnici psihijatrijskih usluga, Romi, osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu i drugi pripadnici različitih ranjivih grupa. Liceulice prodavci zarađuju 50% od svakog prodatog primerka, dok se ostatak sredstava koristi za štampanje novih brojeva i realizaciju programa podrške namenjene njima. Pored magazina, Liceulice nudi i majice kao i kalendare sa ilustracijama koje na poklon dobija od mladih dizajnera. Zarada od ovih drugih proizvoda se usmerava na funkcionisanje celokupnog programa.

Liceulice ima podršku društveno odgovornih kompanija i njihov broj je sve veći i veći. Različiti su načini na koje ih kompanije podržavaju. Neke se pretplaćuju na magazin ili vrše otkup određenog broja primeraka za svoje zaposlene i svoje partnere, dok druge pozivaju prodavce u goste i tom prilikom im obezbeđuju sigurnu zaradu prilikom prodaje magazina u njihovoj kompaniji ili ih podržavaju kroz donacije, što novčane, što u garderobi, higijenskim paketima, hrani za korisnike ovog programa i sl. Takođe, uvek su otvoreni i za predloge kompanija i zajedničko kreiranje načina saradnje.

Liceulice trenutno zapošljava 12 osoba, 7 u stalnom radnom odnosu, 5 na povremenim poslovima. Kroz prodaju magazina radno je angažovano preko 100 osoba u Beogradu i Novom Sadu.

Liceulice radi na ekonomskom osnaživanju pripadnika marginalizovanih grupa, pa tako među radno angažovanim osobama imaju i mlade koji su u riziku od socijalnog isključivanja. Istovremeno rade i na njihovom socijalnom osnaživanju i uključivanju: primenjujući “hand up, not a handout” pristup radimo na podizanju kapaciteta naših korisnika za osamostaljivanje, povratak u regularne društvene tokove i uključivanje u tržište rada.

Osobe koje su radno angažovane na prodaji magazina direktno zarađuju od same prodaje te se na taj način ekonomski osnažuju. Osim toga Liceulice ne nudi marginalizovanim osobama samo mogućnost zaposlenja već kroz redovne konsultacije i psihosocijalnu pomoć radi na tome da im poveća samopouzdanje i kapacitet da pomognu sami sebi, što je dugoročno još mnogo važnije. Ključni deo njihovog rada upravo je motivisanje pojedinaca da počnu aktivno da rešavaju svoje probleme, poput beskućništva, zdravstvenih problema i problema sa zavisnošću, i da postižu razne lične ciljeve. Sve ove dodatne programe podrške finansiraju iz profita koji ostvaruju prodajom svojih proizvoda kao i iz projekata i donacija koje dobijaju od pojedinaca i kompanija.

Liceulice je član Mreže socijalne ekonomije Srbije (SENS mreža) i Međunarodne asocijacije uličnih novina (INSP).

Web site: https://www.liceulice.org/

Facebook: https://www.facebook.com/LICEULICE/

Twitter: https://twitter.com/liceulice

Instagram: https://www.instagram.com/liceulice_/

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here