Tag: remek dela

Najapsurdnije slike prodate za više od milion dolara

Visoka umetnost, po pravilu, nije uvek razumljiva niti popularna kod širokih narodnih masa. Sa druge strane, kolekcionari i poznavaoci  dela visoke umetnosti  su spremni...