Ako želite da budete siti i plemeniti koristite usluge koje pruža Udruženje “Naša kuća”

0
Foto: Nenad Blagojević

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ оsnovano je 2007. godine u Beogradu. Roditelji dece sa smetnjama u razvoju udružili su se 2007. godine sa idejom da svojoj deci, koja imaju smetnje u razvoju, osmisle život, radno ih angažuju i osposobe. Zato su roditelji odlučili da pokrenu fondaciju „Sigurna budućnost posle nas“, koja će obezbediti sigurnu budućnost ne samo njihovoj deci, nego i drugima koji su u sličnoj situaciji.

“Želimo da oni, nakon smrti svojih roditelja i staratelja, ne završe obespravljeni, marginalizovani i osuđeni na zatvorenički život u institucijama, nego da im bude obezbeđena podrška za vođenje normalnog života u zajednici: da žive, rade i odlučuju uz podršku. Naš cilj je da rešavajući životne probleme naše dece kroz osnivanje fondacije, utičemo na promenu dosadašnjeg načina rešavanja pitanja ometenih u razvoju u Srbiji. Oni su društveno isključeni, marginalizovani i diskriminisani, ne školuju se i većina njih nema pravo na rad i slobodan život, jer su proglašeni poslovno nesposobnim i država ih tretira kao da imaju 14 godina. Zato hoćemo da unapredimo kapacitete našeg socijalnog preduzeća čiji bi profit bio investiran u osnivanje i održivost fondacije koja će ometenima u razvoju pomoći da vode život dostojan čoveka”, objasnili su.

Foto: Nenad Blagojević

Fokus delovanja udruženja je na:

– osnaživanju mladih sa intelektualnim poteškoćama i njihovih porodica (psihološka podrška, savetovanje, socijalizacija, radna obuka, zapošljavanje, stanovanje, zaštita prava osoba sa invaliditetom);

– zagovaranje i lobiranje u cilju izmena zakona, podzakonskih akata i procedura koji bi poboljšali položaj osoba sa invaliditetom;

– zagovaranje i lobiranje u cilju uvođenja nove usluge – zapošljavanje uz podršku osoba sa invaliditetom.

U proizvodnim i uslužnim delatnostima Udruženja učestvuju i osobe sa intelektualnim poteškoćama, ukupno njih 14 i jedna osoba bez roditeljskog staranja. Troje štićenika ima ugovor o radu u drugim pravnim licima koja učestvuju u lancu socijalnog preduzetništva. Ostalih 8 su angažovani sa pola radnog vremena, dok je 4 statusu radne edukacije.

U ponudi su:

  1. Pripremanje i dostava hrane (usluge keteringa);
  2. Ručna izrada i prodaja čokoladnih delikatesa „Čoko šljiva“ i „Čoko malina sa bosiljkom“;
  3. Hidroponski uzgoj povrća, salata i začinskog bilja (koriste ih kao priloge u svom keteringu, a planiraju i njihovo prerađivanje kako bi podigli vrednost svog rada);
  4. Izrada kartonske ambalaže;
  5. Usluge dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim poteškoćama (psihološka podrška, razvoj veština i socijalizacija);
  6. Ručna izrada papira (u pripremi);
  7. Radno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju.
Foto: Naša kuća – Facebook stranica

U 2018. godini, 58% prihoda dolazilo je od prodaje proizvoda i usluga, a 42% je iz donatorskih sredstava. Od dela prihoda finansiraju se aktivnosti dnevnog boravka, radnog angažovanja i radne edukacije 15 mladih sa intelektualnim poteškoćama.

Učlanjeni su u Mrežu socijalne ekonomije Srbije SENS u okviru koje su učestvovali na svim javnim raspravama gde su davali svoje predloge.

Foto: Naša kuća-Facebook stranica

Facebook:

https://www.facebook.com/pg/nasa.kuca/about/

https://www.facebook.com/nasha.kuca.5

Twitter: https://twitter.com/nashakuca

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/na%C5%A1a-ku%C4%87a-48515737/

Fotografije preuzete sa Facebook stranice udruženja

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.