Budite kul – budite odgovorni

Cilj projekta „Budite kul-budite odgovorni“ je promocija organizacija civilnog društva koje rade sa mladima u riziku od socijalnog isključivanja, promocija socijalnih preduzeća i društveno-odgovornih kompanija iz Srbije kako bismo podigli svest o njihovom postojanju i značaju.

Promovisanjem primera dobre prakse želimo da podstaknemo kompanije iz Srbije koje još uvek nemaju program društveno-odgovornog poslovanja da ga pokrenu i usmere na rešavanje problema mladih u riziku od socijalne isključenosti.

Priče nastale tokom projekta će biti promovisane putem društvenih mreža, kroz publikaciju i javni događaj u Novom Sadu. Projekat „Budite kul-budite odgovorni“ realizuje se tokom 2018. i 2019. godine, a finansira se iz sredstava Evropske unije kroz sabgranting u okviru regionalnog projekta “At Risk Youth Social Empowerment“.

EU
Partners