Predstavljanje rezultata analize budžeta Ministarstva zdravlja Republike Srbije 1. oktobra u Beogradu

Udruženje Prevent i Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) pozivaju zainteresovanu javnost na konferenciju koja će se održati 1. oktobra 2019. godine u EU Info Centru u Beogradu, Kralja Milana 7, sa početkom u 13.00 i trajanjem od sat vremena.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati analize budžeta Ministarstva zdravlja Republike Srbije i analize javnih poziva Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta “Budžetsko zagovaranje i nadzor u zemljama jugoistočne Evrope” koji je sprovodila Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE), a u Srbiji koordiniralo Udruženje Prevent iz Novog Sada. Projekt su podržali Fondacija za otvoreno društvo iz Njujorka (Open Society Foundations) i Evroazijska mreža za smanjenje štete (Eurasian Harm Reduction Association).

O istraživanju

Istraživanja su bila meta-analitičkog karaktera, sprovedena na podacima i informacijama dobijenim na osnovu javno dostupnih dokumenata objavljenih od strane državnih organa: Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Skupštine Republike Srbije, Uprave carina i Agencije za privredne registre.

Ove analize imale su za cilj da se utvrdi na koji način i u kojim iznosima se troše namenska sredstva koje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodeljuje u okviru programa Preventivne zdravstvene zaštite, da se istraži održivost konkursa i transparentnost dodeljenih sredstava, kao i struktura korisnika sredstava, a sve u cilju unapređenja javnih konkursa i  usmeravanju sredstava ka održivim projektima, kroz transparente javne konkurse. Analize bi trebalo da doprinese boljem planiranju javnih konkursa, analizi tekućih i prethodnih konkursa, planiranju budžeta i budžetskom zagovaranju u oblasti zdravlja, a posebno za programe prevencije i smanjenja štete od zloupotreba opojnih droga za koje je broj podržanih projekata skoro nevidljiv i zanemarljiv. Nagašavamo da je cilj istraživanja bio  sagledavanje stanja i trendova finansiranja programa radi nalaženja mogućnosti i rešenja obezbeđivanja i osiguravanje sredstava za njihovu održivost.

Organizatori konferencije navode da se iz analiza jasno vidi kontinuirani pad izdvajanja sredstava za preventivnu zdravstvenu zaštitu, bez obzira da li je ukupan budžet Ministarstva povećan ili umanjen i da li budžet Ministarstva zdravlja zauzima veći ili manji procenat u republičkom budžetu za datu godinu. Najznačajniji nalaz jeste stalno prisutna razlika u planiranom i izvršenom budžetu – kontinuirano se smanjuju dodeljena/utrošena sredstva u odnosu na planirana.

Analize su pokazala i sledeće trendove:

  • budžetom Republike Srbije od 2017. do 2019. godine planiran je veći iznos sredstava za projekte udruženja građana, dok su na konkursima dodeljivani projekti u ukupno manjim iznosima,
  • procenat sredstva koji se odavaja za udruženja građana opada u oblastima: zdravlje, omladina, obrazovanje i  socijalna zaštita,
  • Ministarstvo zdravlja, nakon Ministarstva prosvete, odvaja najmanja sredstva za nevladine organizacije,
  • sredstva koja se izdvajaju za rad udruženja iz budžeta Ministarstva zdravlja ne prelaze 1% ukupnog budžeta Ministarstva.

“Neke organizacije dobitnice sredstava registrovane su u Agenciji za privredne registre neposredno pred raspisivanje poziva, a neke čak i nakon odluke o dodeli sredstava, i od tada imaju tako reći stalnu podršku iz više budžetskih stavki”, navodi se u saopštenju.

Podržane organizacije su uglavnom iz Beograda

Analizom su došli i do saznanja da od 17 organizacija koje u posmatranom trogodišnjem period dobijaju najveći broj sredstava, njih čak 15 nema nikakvu aktivnost na interenetu: nemaju sopstvenu internet stranicu, ne koriste društvene mreže, niti imaju bilo kakvu objavu o realizovanom projektu.

DPNSEE i Udruženje Prevent su pripremili prezentaciju ovih analiza u nameri da ih predstave širem auditorijumu – novinarima, kolegama, partnerima i nadležnim institucijama.

Foto: Pixabay.com

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here