Podrška zajednici je jedna od vrednosti koju Vivify Ideas neguje od osnivanja

Sve veći broj IT kompanija odlučuje se za društveno-odgovorno poslovanje jer osećaju potrebu da pomognu zajednici u kojoj se nalaze. Vidovi angažovanja su različiti, a Vivify Ideas će svojim primerom sigurno inspirisati mnoge kako da daju svoj doprinos društvu koje ih okružuje.

Vivify Ideas je softverska kompanija iz Novog Sada nastala 2013. godine. Kompanija se bavi razvojem softvera za domaće i strane klijente. Projekti na kojima rade su raznovrsni po pitanju posla koji njihovi timovi isporučuju i tehnologija koje koriste, kao i po pitanju industrija za koje je softver namenjen – zdravstvo, logistika, nekretnine, marketing.

Deo profita firme izdvaja se za Društveni fond koji dodeljuje sredstva u humanitarne svrhe. Sredstva su raspoređena u tri kategorije: redovno finansiranje, urgentno finansiranje i finansiranje kroz konkurs.  Pored podele sredstava, nekim uduženjima Vivify Ideas kreira potrebne web aplikacije. Članovi takođe učestvuju u raznim humanitarnim sportskim aktivnostima kao što su košarka ili trke. Za vreme praznika sakupljaju garderobu, igračke i slatkiše za one kojima su najpotrebniji.

Jedna od najvažnijih akcija koja je ova kompanija sprovela od 2017. godine do danas je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Konkurs nije imao određenu ciljnu grupu. Mogli su da konkurišu pojedinci, formalne i neformalne grupe, ustanove i institucije koje na bilo koji način rade na rešavanju društvenih problema. Dodeljeno je 1.200.000,00 dinara za 11 projekata.

Kroz konkurs su podržali nekoliko projekata koji unapređuju položaj mladih sa intelektualnim teškoćama i mladih migranata. Projekti su realizovani sa sledećim ciljevima: smanjenje diskriminacije, povećanje životnih veština, uključivanje u zajednicu, inkluzija.

“U narednom periodu planiramo da učinimo rad Društvenog fonda transparentnijim u cilju promocija organizacija koje finansiramo. Takođe, planiramo da povećamo transparentnost time što ćemo organizovati predavanja i skupove sa organizacijama. Ove godine ćemo imati konkurs koji će biti malo usmereniji i imaće pravi cilj i ciljne grupe. Cilj konkursa će biti odlučen na sastancima članova/-ca Društvenog fonda i kroz anketu sa zaposlenima u firmi”.

Članovi tima i saradnici u Vivify Ideas nisu ni u kom pogledu ograničeni formalnim titulama i početnim ulogama i ohrabreni su da pronalaze nova interesovanja i izazove koji će im pomoći da napreduju. Ovo je omogućeno kroz izraženu autonomiju timova na kojima je bazirana cela kompanija, kroz korišćenje najnovijih tehnologija i kroz direktno ulaganje kompanijskih sredstava u radno okruženje, alate, literaturu, konferencije i kurseve.

Kompanija je potpuno transparentna u raspolaganju sa finansijama i svi znaju tačno kako se ulažu sredstva kojima Vivify Ideas raspolaže. Između ostalog, ovo uključuje i 28% od ukupnog profita koji se ravnomerno deli i koje saradnici dobijaju kao nagradu na postojeću zaradu nakon određenog vremena saradnje sa firmom.

Jedan od motiva za rad ove kompanije je verovanje da kompanija treba da neguje vrednosti kao što je podrška zajednici.

Web sajt:  https://www.vivifyideas.com/

Facebook:  https://www.facebook.com/VivifyIdeas/

Twitter:  https://twitter.com/VivifyIdeas

Instagram:  https://www.instagram.com/vivifyideas/

Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/vivify-ideas/

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here