Kreiranje programa i usluga za decu i mlade na osnovu prepoznavanja njihovih potreba kroz zajednički rad je ključ uspeha Centra GRiG

Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG, sa sedištem u Beogradu, osnovano je krajem 1998. godine kao rezultat inicijative grupe profesionalaca (psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi…), a na osnovu plodotvornog, značajnog i jedinstvenog iskustva stečenog u radu sa maloletnicima u sukobu sa zakonom. GRiG radi sa decom i mladima iz vulnerabilnih grupa: decom i mladima koji odrastaju u domovima za decu roditeljskog staranja, u hraniteljskim porodicama, decom i mladima u sukobu sa zakonom i izraženim problemima u ponašanju, mladima sa različitim razvojnim teškoćama itd. Pored mladih GRiG intenzivno radi i sa odraslima, profesionalcima i roditeljima kako bi bili što spremniji da prepoznaju potebe dece i adekvatno odgovore na te potrebe.

Kao jedan od ključnih ciljeva GRiG-a ističe se težnja umrežavanju i povezivanju svih ljudi, grupa i pojedinaca u lokalnoj zajednici kako bi se stvorilo zdravo i podržavajuće okruženje za svako dete. U takvoj sredini GRiG teži da dodatno podrži decu i mlade kroz usluge savetodavno-terapijskog i socio-terapijskog karaktera.

Sami korisnici imaju priliku da kroz aktivno učešće utiču na modelovanje usluga, jer je participacija jedna od vrednosti kojom se GRiG kao udruženje vodi. Kreairanje svih programa i usluga je rađeno kroz aktivno učešće dece i mladih, prepoznavanje potreba zajedno sa njima i traganje za načinima na koje te potrebe mogu da se zadovolje.

Fokus GRiG-a u prethodne 2 godine je bio na deci i mladima u sukobu sa zakonom i na pokretanju kampamnje kako bi se u Srbiji preduzeli koraci da se i ova grupa dece podrži i da se obezbede neophodni programi podrške za njih.

Najznačajniji projekti na ovu temu su bili „Nisam problem, imam problem“, podržan od strane TRAG fondacije, koji je realizovan na teritoriji grada Beograda, a zatim i “Horizontalna razmena – beogradsko iskustvo – unapređenje realizacije primene vaspitnih naloga”, projekat podržan od strane UNICEF-a, a namenjen profesionalicama uključenim u proces izricanja i realizacije vaspitnih naloga u devet opština u Srbiji (Požarevac, Jagodina, Paraćin, Kraljevo, Raška, Pirot, Bela Palanka, Žabalj i Bačka Palanka).

Prilikom ovih projekata participacija mladih je takođe bila od velikog značaja. Sama deca su imala priliku da se obrate donosiocima odluka u Beogradu u pisanoj formi, kako bi na drugačiji način do sada izrazili svoje porebe i izazove i time dali lični pečat celom procesu javnog zastupanja.

Najznačajniju podršku za razvoj i realizaciju svojih programa za decu iz osetljivih društvenih grupa, GRiG dobija od švedske organizacije AdoptionsCentrum, koja je prisutna od 2005.godine. to su bili počeci kreairanja programa podrške i stavljanja u fokus dece nakon izlaska iz ustanova socijalne zaštite. Savetodani rad, ravijanje mreže podrške za zapošljavanje, stanovanje, povezivanje sa porodicama porekla ili drugim značajnim drugimasu bile aktivnosti koje su uspostavljene i realizuju se i danas.

Kao izazov u svome radu GRiG ističe što i većina udruženja u Srbiji, a to je obezbeđivanje održivosti organizacije i kontinuiteta pružanja usluga i programa. Inostrane donacije i konkursi za projekte imaju svoje izazove, zahtevni su za organizacije manjeg obima finansijskog prometa. Velika konkurentnost na malom tržištu još jedna je od prepreka, kao i menjanje fokusa i misije većine organizacije u skladu sa trendovima projektnih poziva. Domaći konkursi, sa druge strane, ne nude mogu’nost institucionalne podrške organizacijama te je održivost opet neizvesna.

Zbog svega navedenog, saradnja sa biznis sektorom je svakako sledeći izazov u obezbeđivanju sredstava za rad organizacije, ali i uključivanje u mrežu podrške osetljivim grupama.

Više informacija o Centru za socijalno preventivne aktivnosti GRiG možete naći i na njihovom vebsajtu kao i stranicama društvenih mreža.

Web site: http://www.cspa-grig.org/

Facebook: https://www.facebook.com/CSPA.GRiG/

Twiter: https://twitter.com/CentarGrig

Instagram: https://www.instagram.com/centar_grig/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/center-grig-984a53140/

 

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here