Kreativni i edukativni rad sa mladima bez roditeljskog staranja su obeležja beogradskog Udruženja CEPORA

Udruženje CEPORA (Centar za pozitivan razvoj dece i omladine) osnovano je 2011. godine u Beogradu.

Ciljevi udruženja su:

-stvaranje uslova za pozitivan razvoj dece i omladine;

-primena savremenih znanja i principa nauke o prevenciji;

-unapređenje emocionalnog i socijalnog razvoja dece i omladine;

-prevencija emocionalnih i problema ponašanja dece i omladine.

 

Već sedam godina u kontinuitetu rade sa decom i mladima bez roditeljskog staranja kroz program Razvojno-preventivni centar. Program obuhvata realizaciju radionica (razvojnih, dramskih, kreativnih, socijalnih i edukativnih) na nedeljnom nivou tokom cele godine sa četiri do sedam grupa dece i mladih u cilju njihovog individualnog osnaživanja, poboljšanja odnosa u grupama i integracije u zajednicu.

U okviru programa, tokom protekle dve godine, pored redovnih radionica realizovali su sledeće projekte sa decom i mladima bez roditeljskog staranja:

Pozorištem do rešenja problema – interaktivna predstava mladih bez roditeljskog staranja i njihovih vršnjaka;

Mesec dana mog života – radionice i izložba fotografija sa decom bez roditeljskog staranja;

Upotrebi neupotrebljivo – radionice izrade skulptura od reciklažnog materijala sa decom i mladima iz Prihvatilišta za urgentnu zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja.

Različite sfere umetnosti koriste da pomognu deci i mladima da se kreativno izraze, da prorade različite teškoće, podele svoje priče sa zajednicom, i da pozovu zajednicu na zajedinčko rešavanje problema sa kojima se suočavaju.

Pored toga, u programe koji su otvoreni za sve mlade redovno uključuju i pojedine mlade bez roditeljskog staranja, te su oni česti učesnici njihovih edukativnih “škola” – Škole komunikacije, Škole emocija, Škole ličnog razvoja. Ovi programi predstavljaju intenzivne visoko-interaktivne programe usmerene na razvoj emocionalnih i socijalnih veština, te pomoć u boljem razumevanju sebe i planiranju sopstvene budućnosti.

Kao posebno značajan izdvajaju projekat „Zajedno smo jači – podrška u osamostaljivanju mladih bez roditeljskog staranja“ koji je usmeren na kreiranje sveobuhvatnog modela pripreme za izlazak sa domskog smeštaja za mlade starije od 16 godina. Pojekat se sastoji u pilotiranju i promociji obuke koja obuhvata komplementarnu primenu grupnog, individualnog, vršnjačkog (peer) i rada u zajednici sa mladima u procesu pripreme za napuštanje sistema socijalne zaštite. Program obuke razvijaju u saradnji sa drugim organizacijama koje su dugogodišnje prisutne u radu sa ovom populacijom (Centar za socijalno-preventivne aktivnosti GRiG, Mreža) i organizacijom koju čine mladi koji su napustili ili su i dalje u sistemu socijalne zaštite (Moj krug), kao i partnerstvu sa samim Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd.

Dodatno još ističu i projekat „Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu“ koji su sproveli tokom 2018. i 2019. godine, sa ciljem prenošenja znanja o radu sa mladima iz osetljivih grupa kroz primenjenu dramu na druge organizacije i omladinske radnike. Celokupan program obuke sa korišćenim materijalima dostupan je za besplatno korišćenje na njihovom sajtu, a snimci sa treninga omladinskih radnika sa demonstracijama nalaze se na Ceporinom YouTube kanalu.

Korisnici njihovih programa direktno utiču na kreiranje aktivnosti kroz iskazivanje potreba tokom tekućih projekata. S obzirom na to da se direktan rad sa mladima u Cepori poverava stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom, veoma su senzitivni za praćenje potreba mladih i oblikovanja budućih projekata na način da najadekvatnije odgovore na iskazane potrebe.

Jedan od primera je kreiranje dramsko-plesnog performansa „Ogledalo“ koji je nastao na incijativu mlade osobe iz grupe sa kojom sprovode aktivnosti duži niz godina. Performans se bavi temom razvoja ličnog identiteta, krizama koja se javljaju na ovom putu i podrškom koja je potrebna mladima tokom adolescencije.

Drugi primer predstavlja kreiranje programa za podršku u osamostaljivanju, s obzirom na to da sami mladi bez roditeljskog staranja ističu ovo kao kritičnu tačku u sistemu socijalne zaštite. Pored samih korisnika, mladi stručnjaci iz oblasti društveno-humanističkih nauka su prisutni u radu udruženja kao saradnici koji, u najvećem broju slučajeva, kroz rad stiču praktična iskustva i dodatno usavršavanje i svojim predlozima direktno učestvuju u kreiranju budućih aktivnosti, projekata i programskih usmerenja.

CEPORA ima registrovanu privrednu delatnost, ali razmišlja i o pokretanju socijalnog preduzeća koje bi angažovalo mlade bez roditeljskog staranja koji napuštaju domsku zaštitu.

S obzirom na to da su nam deca i mladi bez roditeljskog staranja glavna ciljna grupa u riziku od socijalnog isključivanja, dugogodišnja saradnja sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd je nešto na šta smo veoma ponosni. Sa ovom ustanovom imamo opšti protokol o saradnji, usmeren na rad na osnaživanju dece i mladih i pobooljšanju položaja naše ciljne grupe u društvu, a naša zajednička saradnja je isticana kao predmet dobre prakse u radu sa decom bez roditeljskog staranja od strane Sekreterijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda. Pored toga, istakli bismo i da je naše udruženje registrovani organizator volontiranja pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS, te da je kroz naš Program volontiranja prošlo preko 100 mladih stručnjaka, pojašnjavaju iz Udruženja CEPORA.

Kada je u pitanju obezbeđivanje sredstava za rad udruženja, CEPORA ima podršku kroz različite oblike donacija, a imali su i podršku od društveno-odgovornih preduzeća kao što su: eFront,Coca Cola HBC Srbija, Samsung, Erste banka kroz program Superste, Nektar, kao i brojnih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Ključni donatori su im i: Trag fondacija, United Nations Women’s Guild, Ministarstvo kulture i informisanja RS, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS, Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Kinderperspectief, Charles Stuart Mott fondacija, Fondacija RBF (Rockfeller Brothers Foundation), Ministarstvo omladine i sporta RS, Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda, Kancelarija za mlade Grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – Misija OEBS u Srbiji, GO Vračar, GO Novi Beograd, GO Palilula.

Web site: www.cepora.org

Facebook: https://www.facebook.com/CeporaOrg

Twitter: https://twitter.com/CeporaOrg

Instagram: https://www.instagram.com/cepora_org/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cepora—centar-za-pozitivan-razvoj-dece-i-omladine

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here