Kako do sponzorstva ili donacije koju daje NIS Gazprom Neft

NIS je otvoren za svaku saradnju koja je u skladu sa kriterijumima i vrednostima Kompanije.

Sve molbe vezane za podršku u vidu sponzorstva ili donacije u Kompaniji razmatra Komisija za sponzorstva i donacije u čijem su sastavu predstavnici glavnih organizacionih delova Kompanije. Funkcije Komisije su planiranje i kontrola realizacije programa saradnje sa gradovima i opštinama širom Srbije, razmatranje i odobravanje sponzorskih i donatorskih projekata, kontrola trošenja sredstava i analiza ostvarenih rezultata.

Zahtevi za sponzorstva i donacije

Kako bi bio razmotren, zahtev treba da sadrži sledeće podatke: tačan naziv primaoca sponzorstva ili donacije; traženi iznos sponzorstva ili donacije; broj tekućeg računa i banke čiji je primalac deponent; detaljnu dokumentaciju s opisom projekta, kao i svrhu donacije i sponzorstva; u slučaju da je reč o zahtevu za sponzorstvo, podnosilac je dužan da dostavi sve pozicije i pravce promocije NIS-a kao sponzora; osnivačke dokumente (za organizaciju).

Svi primaoci novčanih sredstava za realizaciju svojih projekata sa Kompanijom zaključuju Ugovor o sponzorstvu odnosno Ugovor o donatorstvu koji jasno precizira prava i obaveze strana potpisnica.

Primaoci donacija mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Zahtevi i pitanja se mogu dostaviti na mejl: sponzorstva.donacije@nis.eu

Link za preuzimanje formulara: https://www.nis.eu/lat/odrzivi-razvoj/sponzorstva-i-donacije

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here