Kafa ima bolji ukus ako znate da ćete nekome pomoći

U moru raznih kafića i klubova kojih je svaki grad pun, Kafe Bar 16 iz Beograda se posebno izdvaja i zaslužuje da što više ljudi zna za njega.

Ono što ga čini posebnim je specifičan cilj zbog kog je i osnovano socijalno preduzeće. Cilj osnivanja socijalnog preduzeća, Kafe bara 16, je da se poveća zaposlenost i pruži podrška mladima u riziku od socijalnog isključivanja. Svi mladi koji su uključeni u Program podrške u zapošljavanju su mladi koji su uključeni u život i/ili rad na ulici. Trenutno su dve osobe zaposlene iz ove grupe dok je njih 10 na praksi nakon koje će moći da dobiju i zvaničan sertifikat o završenoj obuci za konobare i barmene.

Kafe bar 16 pruža priliku mladima da steknu nove veštine i dobiju mogućnost da se formalno zaposle i na taj način postanu ravnopravni članovi društva. Njihova misija je i borba protiv predrasuda i stereotipa u cilju podizanja svesti o problemima sa kojima se ova grupa mladih suočava.

Nakon što napune 16 godina, deca koja dolaze u Svratište ostaju bez mogućnosti korišćenja usluge i oslanjaju se isključivo na podršku koju pruža stručni terenski tim Svratišta. Mnogobrojni problemi sa kojima su se ranije suočavali ostaju, a jedan od najdominantnijih je otežan nastavak obrazovanja, a samim tim i pristup tržištu rada.

Prevazilaženje ovog problema je jedan od prioriteta Centra za integraciju mladih zbog čega je i osnovano socijalno preduzeće. Centar za integraciju mladih je nevladina organizacija čiji se svi programi finansiraju projektno ili putem donacija. Kafe bar 16 je socijalno preduzeće koje je pokrenuto kao projekat, uz podršku donatora i finansira se većim delom kroz podršku donatora dok se deo izdvaja iz sopstvenih sredstava. Najveći problem predstavljaju tekući troškovi (dok traje obuka i praksa) i kasnije plate koje se zaposlenim mladima isplaćuju. Iako su finansije jedna od glavnih poteškoća u radu ovog socijalnog preduzeća, Kafe bar 16 svoj prihod pre svega ulaže u kurseve i obuke za mlade ali i ideja socijalnog preduzeća je i da pruži podršku ostalim programima koje Centar za integraciju mladih sprovodi sa decom i mladima koji žive ili rade na ulici.

Na pitanje da će donošenje Zakona o socijalnim preduzećima uticati pozitivno na širenje ideje o ovom načinu rešavanja problema u društvu, povećati zapošljivost mladih u riziku i slično, kažu:

“Svakako je dobro da postoji neki pravni okvir ali potrebno je usvojiti izmene koje su predložene od strane Koalicije za solidarne ekonomije i od strane predstavnika NVO koje su već pokrenule socijalna preduzeća. Postoje delovi Zakona koje je važno pre toga unaprediti i socijalno preduzetništvo posmatrati u širem smislu, da se kroz već postojeće dobre prakse i poslovne modele utiče na rešavanje socijalnih problema a ne da se problem rešava isključivo kroz radnu integraciju. Većina pionira u socijalnom preduzetništvu kod nas, u skladu sa evropskom praksom, bavi se i zapošljavanjem ali ne zanemarivši socijalnu dimenziju problema.”

Svoj doprinos dali su i u nekoliko javnih rasprava o nacrtu Zakona, a saradnju sa SMART kolektivom i preduzećima koje oni okupljaju, posebno ističu.

Kafe Bar 16 nalazi se na adresi Cetinjska 15a u Beogradu i ako vas put nanese tuda, obavezno svratite.

Facebook: https://www.facebook.com/kafebar16

Twitter: https://twitter.com/KafeBar16

Instagram: https://www.instagram.com/kafebar16

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here