Tag: ulica

Ako u Japanu nekome zatražite adresu, sigurno vam je neće dati!

Sistem adresa je, manje više, svuda na svetu isti. Adresa sadrži ime ulice i svaka zgrada ima svoj broj. Tako možemo veoma lako naći...