Tag: Čišćenje Oficirca

Pridružite se čišćenju plaže Oficirac u nedelju 07. maja

0
Novo kulturno naselje, udruženje Slobodna Akcija, Unija studentskih organizacija “UNS”, Novi Sad - Omladinska prestonica Evrope 2019, “Novi Sad ima srce” i udruženje Itrasil...