Romkinja aktivna, ravnopravna i priznata u društvenoj zajednici

0

Udruženje Roma Novi Bečej osnovano je 1999. godine. Od tada aktivnim radom realizovali su 47 projekata, radili u 45 romskih naselja u Bečeju, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Kneževcu, Starom Bečeju, Miloševu, Kumanu, Boćaru. Kroz njihove programe prošlo je oko 6000 Romkinja i oko 2000 dece. Aktivno smo uključeni i u procese implementacije Dekade Roma u Srbiji. Aktivno rade na rodnoj osetljivosti Dekade Roma zastupajući usvajanje rodno sensitivnih akcionih planova, posebno usvajanja lokalnih akcionih planova za Romkinje kako u njihovoj tako i u susednim opštinama. Aktivno učestvuju u procesu izrade izveštaja iz senke na sprovođenje CEDAW konvencije u Srbiji.

Aktivnosti centra podeljene su u 6 grupa.

Prva grupa aktivnosti su psihosocijalne radionice na terenu sa romskim ženama koje pokrivaju različite oblasti života i rada.

Druga aktivnost je SOS telefon na jezicima manjina (romski, mađarski i rumunski).

Treća aktivnost je Pravno savetovalište koje besplatno daje pravne savete ženama žrtvama nasilja ali i zastupa Romkinje i druge manjinske žene pred sudovima po pitanjima nasilja u porodici, institucionalne diskriminacije i rasisitičkih napada.

Četvrta grupa aktivnosti su informativne akcije čiji je cilj informisanje o važnim pitanjima za Romkinju i njenu porodicu.

Peta grupa aktivnosti pokriva oblast pomoći u osnaživanju malih ženskih grupa i organizacija i podsticaj romskom ženskom aktivizmu primarno na području Vojvodine, kao i koordiniranje rada i razvoja Ženske romske mreže Banata i članstvo u Romskoj ženskoj mreži Srbije.

Šesta grupa aktivnosti je oblast zastupanja i rad na unapređenju institucionalnih mehanizama za unapređenje romske nacionalne manjine u Srbiji sa posebnim osvrtom na položaj Romkinja. Ova grupa aktivnosti uključuje aktivnosti zastupanja na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom, ali i evropskom i međunarodnom nivou.

Na SOS telefonu na jezicima nacionalnih manjina rade edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traume muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. SOS telefon pruža uslugu na jezicima nacionalnih manjina (Mađarskom, Romskom, Rumunskom i Srpskom).

Besplatnu pravnu pomoć pružaju u vezi sa postupcima koji se vode:

Zbog krivičnih dela:

-Nasilje u porodici

-Nedavanje izdržavanja(alimentacije)

-Zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta

-Silovanje

-Nanošenje telesnih povreda

Po porodičnom zakonu:

-Za mere zaštite od nasilja u porodici

-Za razvod braka

-Za poveravanje deteta

-Za alimentaciju

Prethodni postSocijalno preduzeće Udruženja “Posle kiše” iz Kragujevca
Sledeći postRestart kućni servis na raspolaganju je za brojne usluge

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.