OPENS Fond za lični razvoj – otvoren poziv za stipendiranje

0

Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope- OPENS“ osnovao je Fond za lični razvoj. Fond za lični razvoj osnovan je sa ciljem osnaživanja mladih (starosne kategorije od 15 do navršenih 30 godina života). Lični razvoj je široka i sveobuhvatna kategorija u okviru koje svaka mlada osoba ima pravo da se razvija na način i u smeru koji je oblikuje, usavršava, pomaže, edukuje ili pruža željena teorijska i praktična znanja.

Nakon istraživanja prilika i fondova dostupnih mladima, kao i osluškujući potrebe mladih, dolazi se do zaključka da su fondovi dostupni mladima u Srbiji prvenstveno okrenuti uspesima mladih u toku školovanja i to je osnovni kriterijum dodele novčanih stipendija (npr. Dositeja – Fond za mlade talente Republike Srbije i ,,Erazmus+”). Na drugom mestu, fondovi su okrenuti motivaciji i uskoj specijalizaciji u pojedinim oblastima (npr. SALTO programi i obuke za omladinske radnike).

Ovim putem otvaramo prvi poziv za stipendiranje u okviru OPENS Fonda za lični razvoj. Ovogodišnji konkurs biće usmeren osnaživanju dvoje pojedinaca – jedne osobe iz kategorije mladih devojaka i žena i jedne osobe iz kategorije umetnosti. Novac koji je stipendistima na raspolaganju izdvojen je kroz deo zarade prikupljene prilikom izvođenja predstave ”Ko je ubio Dženis Džoplin?” u toku 2020. i 2021. godine, kao i kroz donaciju korporativnog partnera koju je obezbedila kompanija ”Fiscal Solutions”.

Fond za lični razvoj podržava mlade žene i devojke i mlade umetnike/ce, koji žele da steknu kompetencije i veštine potrebne za uspeh u izabranim profesijama i/ili na ličnom planu. Prioritet će imati mlade žene i mladi umetnici/e, koji su već aktivni u zajednici i imaju reference za svoj rad.

Imajte na umu da se ova sredstva dodeljuju po principu 10 mesečnih stipendija (početak je novembar 2021, a kraj avgust 2022.) i ne postoji obaveza pravdanja troškova. Pored ličnog razvoja, uslov za dobijanje stipendije je da odabrani kandidati tokom trajanja stipendiranja moraju da doprinesu i zajednici u Novom Sadu u formi i na način koji je prilagođen aktivnostima koje prepoznaju kao značajne, a koju će detaljno objasniti U OKVIRU PRIJAVNOG FORMULARA. Takođe biće obavezno popuniti konačni izveštaj u roku od 60 dana od završetka aktivnosti ličnog usavršavanja i isplate poslednje mesečne stipendije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI LIČNOG RAZVOJA:
Fond za lični razvoj je osmišljen da podrži pristup radionicama, konferencijama, kursevima i drugim aktivnostima i resursima koji pomažu mladima u razvijanju novih kompetencija i veština, na primer:

  • Pisanje i saopštavanje ideja
    • Rukovodstvo i upravljanje
    • Nastava i mentorstvo
    • Istraživanje i priprema karijere
    • Analiza podataka i razvoj digitalnih veština.

Aktivnosti ili izdaci koji nisu u skladu sa gore navedenim smernicama neće biti podobni za finansiranje.

IZNOS STIPENDIJE:
Stipendisti se u okviru ovog konkursa prijavljuju za jednu punu stipendiju u ukupnom iznosu od 100.000 dinara.
U okviru ovog konkursa biće dodeljene dve stipendije.
Nakon potpisanog Ugovora o stipendiranju, biće dostavljeno i obaveštenje o dodeli i isplatiti stipendije putem 10 mesečnih isplata stipendije u iznosu od 10.000 dinara.

KRITERIJUMI ZA OBA POZIVA:
Stručni žiri će u skladu sa sledećim kriterijumima pripremiti bodovnu listu učesnika:
– stipendisti moraju biti mlade osoba od 15 do 29 godina (bitno je da ne napune 30 godina do kraja dobijanja stipendije – avgust 2022)
– stipendisti moraju biti u procesu formalnog ili neformalnog obrazovanja (dokaz je potvrda o školovanju ili učešću u programu neformalnog obrazovanja)
– stipendisti će u procesu bodovanja dobiti dodatne poene ako dolaze iz oblasti društvenih i humanističkih nauka,
– stipendisti kroz motivaciono pismo treba da prikažu motivaciju i želju da budu deo ovog programa stipendiranja
– stipendisti su u obavezi da kroz prijavni formular prikažu na koji način će doprineti zajednici tokom ili nakon završenog usavršavanja koje će biti predmet stipendiranja i ovaj kriterijum nosiće najveći broj bodova
– stipendisti će u procesu bodovanja dobiti dodatne poene na svoja volonterska angažovanja
– stipendisti će u procesu bodovanja dobiti dodatne poene ako pripadaju nekoj od marginalizovanih grupa.

IZDVOJENI ALI OBAVEZNI KRITERIJUM ZA MLADE DEVOJKE I ŽENE:
– stipendistkinja je angažovana u društvenoj zajednici (dokaz je potvrda o volontiranju ili participaciji)

USLOVI KONKURSA:
Svi prijavljeni kandidatki i kandidatkinje moraju imati prebivalište ili boravište u Novom Sadu i da imaju između 15 i 29 godina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
POPUNJEN PRIJAVNI FORMULAR
• Motivaciono pismo
• Skeniran lični dokument (lična karta ili pasoš, sa previvalištem ili boravištem u Novom Sadu)
• Druga dokumentacija (potvrde o volontiranju i dr.)

PRIJAVA:
Popunjen prijavni formular i prateću dokumentaciju potrebno je poslati elektronskim putem na adresu program@opens.rs pod nazivom mejla: Konkurs Fonda za lični razvoj 2021/2022. 

Prijave koje ne odgovaraju navedenim uslovima konkursa neće biti uzete u razmatranje.

Početak konkursa je 8. Novembar 2021. godine. Informativni sastanak za sva pitanja u vezi sa konkursom Fonda za lični razvoj održaće se 17. novembra u Omladinskom Centru OPENS, ulica Bulevar Despota Stefana 5 (Kineska četvrt iza Limanskog parka), sa početkom u 14 časova. Prijave za dolazak na informativni sastanak potrebno je poslati putem mejla program@opens.rs najkasnije do 15. novembra, a prijavljeni učesnici će detaljna uputstva dobiti putem mejla 16. novembra.

Krajnji rok za slanje prijava je 28. novembar 2021. do 17 časova.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.