Novi Sad jača književnu scenu: Otvoren novi javni konkurs

0

Više književnih programa, jačanje i povećanje kapaciteta novosadske književne scene, prevod publikacija novosadskih autora, u dvojezičnim i antologijskim izdanjima cilj je javnog Konkursa iz oblasti izdavaštva i prevodilaštva koji je od danas, 5. marta, otvoren u okviru projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“.

Predmet javnog konkursa je izdavačka i prevodilačka delatnost, sa posebnim akcentom na izdanja – knjige, časopise i druge publikacije, na teritoriji Novog Sada i Zone 021 (Sremski Karlovci, Irig i Beočin).

Aplikanti mogu konkurisati za sufinansiranje:
– autorskih prava za knjige i časopise
– troškova pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni materijal, troškova originalnih tekstova, prevoda i slično)
– troškova štampe (knjiga, časopisa, bukleta, pratećeg i promotivnog materijala)

Na konkursu mogu učestvovati:
– naučno – obrazovne ustanove i ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica koja obezbeđuju sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva iz navedenih izvora
– druga pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture i izdavaštva, sa sedištem u Novom Sadu i tzv. Zoni 021

Projekti sa kojima se aplicira na konkurs moraju biti u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom „Za nove mostove“ projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”.

Rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije ističe 5.4.2020. godine. Aplikant može dostaviti najviše 3 predloga projekta.

Detaljne informacije o konkursu, načinu prijavljivanja i formulare za prijavu možete pronaći na linku: http://novisad2021.rs/javni-konkurs-izdavastvo-prevodilastvo/

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara. Iznos pojedinačnog granta po aplikantu iznosi maksimalno do 700.000,00 dinara.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.