Konkurs za obuku terenskih radnika/ca u Beogradu i Novom Sadu

0

Udruženje Prevent poziva mlade da se uključe u rad organizacije i budu deo nove generacije terenskih radnika koji će uticati na društvene i socijalne promene u Novom Sadu, Beogradu i šire.

Osobe koje prođu obuku će biti uključene u rad cele organizacije, a prvenstveno kao terenski radnici/ce u dosezanju korisnika droga u oba grada i seksualnih radnica u Novom Sadu. Osobe koje koriste droge ili se bave prodajom seksualnih usluga su u sukobu sa zakonom, ali su istovremeno ranjive, stigmatizovane, diskriminisane i odbačene od društva uključujući i institucije sistema. Zbog straha od diskriminacije, hapšenja i neznanja retko se obraćaju institucijama. Jednim delom su interno raseljena lica sa KiM, često nemaju dokumenta, pravno su nevidljivi, a postoje i slučajevi osoba koje nemaju JMBG. Metodologija rada koja se primenjuje u pristupu ovim populacijama je smanjenje štete, što znači da se kroz rad sa ovim populacijama smanjuje šteta koja može nastati po njih same, njihovu okolinu i celokupno društvo kroz osnaživanje, povećanje znanja i dostupnosti usluga, kako bi ove osobe imale bolji i bezbedniji život.

Očekujemo da se prijave:
Mlade  punoletne osobe (od 18 do 30 godina);
Snažno motivisane, odgovorne i posvećene osobe;
Osobe sa dovoljno slobodnog vremena koje su spremne da se obavežu na rad u naredne 2 godine;
Osobe otvorenih stavova kako prema pomenutoj ciljnoj grupi, tako prema i drugim osetljivim grupama;
Samoinicijativne, kreativne i preduzimljive osobe;
Osobe koje imaju pristup internetu i aktivno koriste kompjuter, mail, socijalne mreže;
Osobe koje žele novi krug prijatelja, dobro druženje, putovanja;

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem FORMULARA na sajtu
www.prevent.org.rs najkasnije do 31. oktobra 2019. godine.

Svi prijavljeni koji ispunjavaju osnovne uslove biće pozvani na intervju. Prednost će imati
studenti/kinje medicine, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, specijalne rehabilitacije i
srodnih nauka. Intervjui će biti održani početkom novembra 2019. godine. Nakon odabira
kandidata/kinja biće održana šestodnevna obuka.

Trening terenskih radnika/ca obuhvata sledeće teme: bolesti zavisnosti, smanjenje štete,
prevencija, psihoaktivne supstance, polno prenosive i krvlju prenosive infekcije, dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, diskriminacija, neformalno obrazovanje, terenskirad, omladinski rad, komunikacija i etički kodeks. Kroz obuke volonteri će steći znanje i veštine za terenski rad sa populacijama pod povećanim rizikom za dobijanje HIV-a, ali i druge korisne životne veštine i znanja. Od terenskih radnika/ca se očekuje posvećen i odgovoran rad, prisustvo sastancima jednom nedeljno, posete terenu jednom nedeljno i aktivno učestvovanje u svim vidovima komunikacije sa organizacijom (mail / telefonski pozivi…). Osobe koje prođu trening će moći da se angažuju i na drugim aktivnostima udruženja.

Prevent je udruženje građana koje postoji od 2004. godine sa sedištem u Novom Sadu. Ima bogato iskustvo u domenu rada na problemima zavisnosti, HIV infekcije, polnih bolesti kao i u radu sa posebno osetljivim grupama stanovništva kao što su mladi, korisnici droga i seksualne radnice. Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju, treninge, radionice, javne akcije, terenski rad, putem elektronskih i štampanih materijala, medija, društvenih mreža, zabavnih, sportskih, kulturnih sadržaja, ali i kroz učešće u kreiranju javnih politika na svim nivoima.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.