Kako do sponzorstva ili donacije koju daje NIS Gazprom Neft

0

NIS je otvoren za svaku saradnju koja je u skladu sa kriterijumima i vrednostima Kompanije.

Sve molbe vezane za podršku u vidu sponzorstva ili donacije u Kompaniji razmatra Komisija za sponzorstva i donacije u čijem su sastavu predstavnici glavnih organizacionih delova Kompanije. Funkcije Komisije su planiranje i kontrola realizacije programa saradnje sa gradovima i opštinama širom Srbije, razmatranje i odobravanje sponzorskih i donatorskih projekata, kontrola trošenja sredstava i analiza ostvarenih rezultata.

Zahtevi za sponzorstva i donacije

Kako bi bio razmotren, zahtev treba da sadrži sledeće podatke: tačan naziv primaoca sponzorstva ili donacije; traženi iznos sponzorstva ili donacije; broj tekućeg računa i banke čiji je primalac deponent; detaljnu dokumentaciju s opisom projekta, kao i svrhu donacije i sponzorstva; u slučaju da je reč o zahtevu za sponzorstvo, podnosilac je dužan da dostavi sve pozicije i pravce promocije NIS-a kao sponzora; osnivačke dokumente (za organizaciju).

Svi primaoci novčanih sredstava za realizaciju svojih projekata sa Kompanijom zaključuju Ugovor o sponzorstvu odnosno Ugovor o donatorstvu koji jasno precizira prava i obaveze strana potpisnica.

Primaoci donacija mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Zahtevi i pitanja se mogu dostaviti na mejl: sponzorstva.donacije@nis.eu

Link za preuzimanje formulara: https://www.nis.eu/lat/odrzivi-razvoj/sponzorstva-i-donacije

Prethodni postPodrška zajednici je jedna od vrednosti koju Vivify Ideas neguje od osnivanja
Sledeći postKonkurs “Aktivne zajednice” otvoren do 14. jula

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.