Inovativne preduzetničke obuke za sticanje znanja i veština za mlade u okviru projekta WeB4YES

0

Novosadski edukativni centar najavio je početak novog projekta „Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva“ u sklopu WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support .

U narednih 9 meseci realizovaće inovativni program i pristup u zapošljavanju mladih kako u Novom Sadu (3 grupe sa 10 učesnika *5 radionica), tako i u Somboru, Subotici, Zrenjaninu i Pančevu po jednu radionicu.
Mentorsku podršku za učesnike programa obezbediće u partnerstvu sa Centar za razvoj preduzetničkog ekosistema.
Organizovaće dva događaja sa primerima dobre prakse mladih preduzetnika, online platformu sa 2 kursa sa tematikom preduzetništva, marketinga i slično koji će biti besplatni za registrovane korisnike, društvenu igru koja podstiče proaktivan pristup mladih ka preduzetništvu.

Cilj projekta je stvaranje boljih uslova za razvoj preduzetništva mladih, zasnovani na društvenom razumevanju i podršci omladinskom preduzetništvu i inovativnosti.

Prva aktivnost projekta u skladu sa ciljem jeste organizovanje inovativnih preduzetničkih obuka (za sticanje praktičnih znanja i veština) i razvijanje finansijske pismenosti mladih, iz domena omladinskog preduzetništva za 70 mladih (nezaposlenih) lica.

Obuke u Novom Sadu (3 grupe*10 učesnika) predstavljaju konkretnu aktivnost u trajanju mesec dana (5 nedelja), po grupi, tokom koje će učesnici projekta steći potrebna znanja i veštine iz oblasti profesionalnog razvoja: komunikacije, veštine timskog rada, učenje kroz igru i rad na sebi, sposobnost prilagođavanja i fleksibilnost, veštine kreativnog rešavanja problema, veštine u pogledu planiranja i postavljanja ciljeva, organizacione i preduzetničke veštine.

Jedna radionica biće održana i u Zrenjaninu, Subotici, Somboru i Pančevu (10 učesnika po gradu, ukupno 40 mladih) kako bi uvideli kako mladi i u drugim gradskim sredinama razmišljaju povodom preduzetništva, kao i to da promovišemo preduzetničku kulturu.

U toku realizacije drugog dela projekta polaznicima će biti pružena mentorska podrška sa partnerima iz Centra za razvoj preduzetničkog ekosistema. Mladi koji, posle realizovanih obuka o preduzetništvu, žele da osnuju preduzetničku agenciju ili pravno lice dobijaju besplatnu mentorsku podršku (pravno- ekonomsku savetodavnu pomoć) i za osnivanje preduzeća/organizacije.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.